HR-chef till Helsingborgshem

Välkommen till ett bolag med 230 personer som brinner för sina hyresgäster och för att utveckla staden. Helsingborgshem söker nu en erfaren HR-chef med bred erfarenhet av olika HR-roller.
Scroll to content

På Helsingborgshem är vi 230 personer som brinner vi för våra hyresgäster och för att utveckla staden Helsingborg. Vi söker nu en erfaren HR-chef som uppskattar det strategiska arbetet lika mycket som att implementera nya, effektiva arbetssätt i nära samverkan med våra ledare och HR-gruppen.

Helsingborgshem är stadens bostadsbolag. Hos oss är du med och påverkar. Tillsammans gör vi Helsingborg till en attraktiv stad att leva och bo i för en mångfald av människor. Det handlar om att se till att det finns bostäder att hyra och att de bostäder som finns motsvarar de behov och förväntningar som både dagens och morgondagens hyresgäster har. Men vi är mer än en hyresvärd. Det handlar också om att stötta våra hyresgäster till arbete och egen försörjning, skapa mötesplatser och uppmuntra till engagemang för platsen där man bor.

Om rollen

Som HR-chef har du det övergripande ansvaret för alla HR-områden och ingår i ledningsgruppen. Fokus framåt är utveckling av organisationen med tyngdpunkt på ledarskap, medarbetarskap och företagskultur samt arbete med arbetsmiljö och kompetensförsörjning.

HR-gruppen består idag av åtta medarbetare i olika funktioner.

  • HR-arbete på både strategisk och operativ nivå
  • styrning och ledning av projekt av mer företagsövergripande karaktär genom projektledare HR och projektkoordinator
  • ledarskapsutveckling & ledarcoaching
  • internkommunikation mm genom projektledare Kommunikation och marknadsföring
  • HR- och löneadministrativt arbete genom HR- och lönekoordinatorer
  • intern- och kontorsservice genom Servicekoordinator

Vem är du

Som person är du prestigelös och beslutsför med förmågan att metodiskt ta dig an ditt uppdrag med både helikopterperspektiv och detaljfokus när det behövs. Du brinner för ledarskapet och har ett brett och övergripande synsätt på olika frågor. Vi tror att du drivs av att leda kultur-och förändringsarbete och att se andra växa. Du får gärna dela vår passion för människor och Helsingborg stad.

Formella krav

Du är en erfaren ledare med bred erfarenhet av olika HR-roller, strategiskt och operativt HR-arbete samt ledningsgruppsarbete. Du har egen erfarenhet av ledarutveckling och av att leda verksamhetsprojekt t. ex implementeringar av nya arbetssätt, ledarskapsutveckling och HR-processer. Du har högskoleutbildning inom HR eller likvärdigt.

Vi erbjuder

Du får en nyckelroll i ett företag där du tillhör ledningen och har stor påverkan. Vi arbetar med att utveckla Helsingborg till en attraktiv stad att leva och bo i för en mångfald av människor. Du får arbeta i ett av Sveriges bästa bostadsbolag med stolta och engagerade medarbetare och en företagskultur som genomsyras av att vi vågar, utvecklar och bryr oss.

Ansök

Kontakta gärna vår samarbetspartner Insikta AB Charlotte Olsson 070–6021911, charlotte@insikta.se Välkommen med din ansökan via länken snarast, dock senast 5 mars 2020

Mer om Helsingborgshem Helsingborgshem är ett modernt bostadsföretag med drygt 12 000 lägenheter och lokaler i över 30 bostadsområden. Vi bygger, hyr ut och förvaltar till största delen hyresrätter, men även lokaler. Vi ägs av Helsingborgs stad och var femte Helsingborgare har sitt hem hos oss. Vi spelar en viktig roll för att staden ska växa och vara attraktiv att leva och bo i för en mångfald av människor och vårt uppdrag är tydligt. Helsingborgshem ska medverka till bostadsförsörjningen i Helsingborg, vara en aktiv fastighetsägare och på olika sätt bidra till en öppen och inkluderande stad. Att agera långsiktigt hållbart ur både ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv är en förutsättning för att vi ska lyckas. Genom att utveckla boenden, stadsdelar och service som matchar olika livsstilar och behov och arbeta för ökad rörlighet vill vi öka variationen i stadsdelarna. Lika viktigt är vårt arbete för att alla ska känna sig trygga och trivas i sin bostadsmiljö – inte minst barn och unga.

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Helsingborg

Helsingsborgshem
254 33 Helsingborg Vägbeskrivning

Vill du utvecklas som ledare?

Personlig utveckling och bestående positiva resultat, - det är vad Insiktas mentorcoaching handlar om. Vi erbjuder också teamutveckling med fokus på kommunikation, effektivitet och produktivitet.

Några av Insiktas nyligen tillsatta uppdrag

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor