Management · Laholm

Teknisk chef för Elnät, Energitjänster och Biogas till Södra Hallands Kraft

Du får en central roll med både operativt och strategiskt ansvar för utvecklingen av den tekniska avdelningen. Du leder och coachar tre mellanchefer, rapporterar till VD och tillhör ledningsgruppen.

Laholm

Några av Insiktas nyligen tillsatta uppdrag

Management · Laholm

Teknisk chef för Elnät, Energitjänster och Biogas till Södra Hallands Kraft

Du får en central roll med både operativt och strategiskt ansvar för utvecklingen av den tekniska avdelningen. Du leder och coachar tre mellanchefer, rapporterar till VD och tillhör ledningsgruppen.

Läser in ansökningsformuläret